Blog

Misschien ken je ze wel of ben je er zelf één: een mantelzorger.

door Dionne Bouma

Mantelzorg, ook wel omschreven als langdurige onbetaalde hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben in verband met ondermeer een handicap, ouderdom of een (chronische) ziekte.

Erg respectvol (vrijwilligers)werk is het zeker! Maar ook een zware taak. Zo sprak Yvette Peels Maas, mantelzorger, tijdens RTL Late Night over het werk als mantelzorger.

“Erik Jan was al ziek toen we elkaar leerden kennen. Een jaar na onze eerste ontmoeting sloeg de tumor opnieuw toe. Vele ziekenhuisbezoeken en chemotherapieën volgden. Het was zwaar, maar Erik Jan bleef altijd positief. Hij was ervan overtuigd dat hij heel oud zou worden en de medicatie sloeg goed aan. Pas toen de tumor in januari 2014 terugkwam en hij fysiek achteruit ging, werd ik pas echt bang. Ook deze tweede tumor heeft hij wonder boven wonder kunnen verslaan door nog een keer een bestralingsronde. Toch was dit een soort generale repetitie, want we wisten dat het terug zou komen en dat het dan niet meer te behandelen zou zijn. Vanaf dat moment hebben we besloten om met de dag te leven.
Ik kon het me veroorloven om te stoppen met mijn werk en studie zodat ik fulltime voor Erik Jan kon zorgen. We gingen samenwonen en deden alleen nog de dingen die we leuk vonden. Erik Jan is bijvoorbeeld gaan zweefvliegen en we hebben nog een maand door Bali gereisd. Tijdens deze rondreis slopen de eerste fysieke klachten erin: het lopen en praten werd moeilijker en vergde steeds meer energie. Toen wisten we: this is it…! Geen generale repetitie, maar het allerlaatste traject
Naarmate het ziekteproces vorderde, ging de verzorging een steeds grotere plek innemen. De intimiteit die je eerst had, verdwijnt langzaam. Je zit samen thuis op een soort eiland en heel veel meer dan dat is er niet. De intieme momentjes veranderen en piepkleine, gewone dingen gaan er ineens toe doen. Bijvoorbeeld wanneer we even naar buiten konden. Als de zon scheen. Of het moment dat we in elkaars armen op de bank lagen. Dan was de ziekte er heel even niet.”

Dit is één van de vele verhalen van mantelzorgers en zo zijn er ook in onze gemeente genoeg verhalen. Wil je jouw verhaal delen, dan horen we die graag!

Voor de mantelzorger is er wat veranderd sinds afgelopen 1 januari 2015. Vanaf toen is het zogenaamde mantelzorgcompliment, een lage uitkering als blijk van waardering, komen te vervallen. In plaats daarvan gaan verschillende gemeenten zelf voor waarderingen zorgen. Wat vind je als mantelzorger binnen Twenterand hiervan? En wat zouden jullie graag zien als waardering? Zouden wij nog iets kunnen betekenen voor de mantelzorgers of is dit aan de gemeente? Laat het ons weten!

 

 

Provinciale staten zijn belangrijk voor jongeren!

door Barend Lemans

Woensdag 18 maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze verkiezingen kennen een laag opkomstpercentage en veel jongeren gaan niet stemmen bij deze verkiezingen. Dit heeft verschillende redenen. Veel jongeren merken niks van wat er zich in de provinciale politiek afspeelt geven ze aan.

Toch is de provinciale politiek juist voor jongeren belangrijk op een aantal gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is voor veel jongeren van belang om naar school, stage of werk te gaan. De provincie is verantwoordelijk voor goed openbaar vervoer. Veel mensen klagen over het openbaar vervoer, maar stemmen uiteindelijk niet om er verandering in aan te brengen. De Provinciale Staten gaan over de aanbesteding van het openbaar vervoer. De Staten bepalen welke maatschappijen er verantwoordelijk zijn voor de verschillende vormen van openbaar vervoer binnen de provincie.

Een andere taak waar de Provinciale Staten zich mee bezighouden is het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid. Ze zijn als het ware een verbindende spil tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en overheden om tot een goede match te komen op het gebied van werkgelegenheid. De provincie heeft als taak om te zorgen voor een sterke regionale economie waarbij de werkloosheid onder jongeren en in het algemeen beperkt blijft.

Jongeren hebben dus wel degelijk belang bij het werk van de Provinciale Staten ook al zeggen ze weinig van te merken. Daarom is het spijtig dat veel jongeren geen gebruik maken van hun democratische recht om te stemmen bij de komende Provinciale Staten verkiezingen. Daarom een oproep aan elke jongere in de gemeente Twenterand maak gebruik van je recht om te stemmen. Breng je stem uit bij de verkiezingen op 18 maart!

 

 

Blog vrijwilligerswerk

door Mike Wendels

Vrijwilligerswerk; iedereen kent wel iemand die het doet of er mee te maken heeft. Vrijwilligerswerk staat vandaag de dag centraal in onze maatschappij, waarin er steeds meer bezuinigd wordt. Door bezuinigingen van de overheid, zijn er bijvoorbeeld veel banen verdwenen in de zorgsector en de kunst en cultuursector. De gaten die daardoor zijn ontstaan in verzorgingstehuizen, bibliotheken, musea, vereniging en noem maar op, kunnen alleen gevuld worden door vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is daardoor dankbaar werk. Vrijwilligers spelen immers een sleutelrol; zonder hen zou bijvoorbeeld een vereniging of museum soms ophouden te bestaan. De mensen die door de vrijwilligers geholpen worden, zien deze sleutelrol ook en waarderen de vrijwilliger dan ook zeer. Echter zien de mensen op grotere afstand van de betreffende vrijwilliger vaak al niet meer hoeveel tijd en energie in het vrijwilligerswerk gaat zitten en vooral welke goede daden de vrijwilliger allemaal wel niet doet voor de samenleving.

Hoewel er al veel vrijwilligers zijn, blijven er toch nog veel vrijwilligers nodig, waaronder ook veel jongere vrijwilligers. Jongeren als vrijwilligers zijn nodig, omdat er op veel plekken iemand nodig is die door de bril van de jongeren kijkt. Ook kunnen sommige posities in het vrijwilligerswerk alleen maar worden ingenomen door jongeren.

En daarmee is vrijwilligerwerk ook de manier waarmee jongeren hun stem kunnen laten meetellen. Bij veel culturele verenigingen zitten alleen volwassenen, waardoor de visie van jongeren op kunst en cultuur vaak niet of niet goed meegenomen wordt. Dit heeft tot gevolg dat er weer minder te doen is voor de jongeren. Op deze manier kun jij als jongere het heft in eigen hand nemen en je idealen verwezenlijken.

Maar bovenal is vrijwilligerswerk voor het plezier en de leuke en leerzame dingen die je met anderen meemaakt. Vrijwilligerswerk vormt je als persoon en geeft je een kijkje in bepaalde gebieden van de maatschappij, waar je misschien nog nooit eerder (zo) naar hebt gekeken. En ook bijna iedere vrijwilliger vindt zijn of haar werk fantastisch.

Neem bijvoorbeeld Robin. Deze 15 jarige jongen zet zich al een jaar in voor het Kultürhüs in Westerhaar met veel plezier. Hierbij verzorgt hij bij bijna elk evenement het licht en geluid en draait hij sinds kort ook bardiensten.

Of neem Shirley. Deze 16 jarige dame doet vanaf haar twaalfde vrijwilligerswerk bij het museum in Vriezenveen. Hierbij doet ze verschillende werkzaamheden, zoals rondleidingen geven. Ook zet Shirley zich in voor stichting Manna. Ze geeft o.a. presentaties op scholen over deze stichting.

Of kijk naar Famke, Sanne, Eline, Marijn, Marthe en Leanne. Deze groep meiden uit Den Ham van adwisselend 13 en 14 jaar oud zet zich inmiddels al twee jaar in om op verschillende manieren geld in te zamelen voor het goede doel. Het eerste jaar is er bijvoorbeeld al 500 euro opgehaald voor de stichting Kika en momenteel zijn de meiden bezig voor NCFS, een stichting die zich richt op Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).

In al deze voorbeelden helpen jongeren met veel plezier de maatschappij met leuke activiteiten en taken. Ieder in zijn of haar eigen interessegebied, waarbij ze veel leren van hun vrijwilligerswerk. Op deze manier dragen deze jongeren hun steentje bij aan de maatschappij en aan hun eigen ontwikkeling en plezier. Dus waar wacht je nog op? Ga op zoek naar jouw ideale vrijwilligerswerk of ga met je vriendengroepje aan de slag leuke acties te bedenken en uit te voeren. Vrijwilligerswerk: hèt werk zonder nadelen!

Voor vacatures van vrijwilligerswerk kun je terecht op de volgende sites:

http://www.vrijwilligerswerktwenterand.nl/

http://jongtwenterand.nl/jongin/pagina/17648/vrijwilligerswerk/

http://www.jongerenraadtwenterand.nl/vacature/

of je kunt natuurlijk zelf leuke en behulpzame acties verzinnen voor de maatschappij!